Az oldal fejlesztés alatt

Elnöki köszöntő

Lassan 60 éve működik a megyében a látássérültek érdekvédelme, 2005. óta pedig Egyesületünk végzi ezt a munkát önálló jogi személyként. A megyében a statisztikák szerint 1500 látás fogyatékos él, mindnyájukat megszólítjuk szolgáltatásainkkal, segítségnyújtásunkkal. Egyharmaduk tagja már Egyesületünknek, őket teljes élethosszon át támogatjuk a látássérültségből adódó nehézségeik leküzdésében.

Az iroda arra törekszik, hogy a segítő információkat összegyűjtse, és a tagság felé sokféle csatornán közvetítve enyhítse a látássérültségből adódó krónikus információ hiányt. Az ügyfél fogadás személyes, egyénre szabott probléma megoldást kínál.  Sorstársi segítő munkatársaink személyi segítést nyújtanak, masszőreink masszázsszolgáltatással állnak rendelkezésre.

A tagság nagy részének rossz szociális helyzetére való tekintettel adományokat gyűjtünk és közvetítünk a látássérültek érdekében.

Az érdekvédelem legfontosabb területe a segédeszköz ellátás megszervezése és támogatása, az eszköz használati kultúra javítása.

Fontos feladatunknak tartjuk azt, hogy a társadalmi környezetünkkel megismertessük a látássérültek életét, nehézségeit és örömeit, mivel hisszük, hogy a megismerés az elfogadás alapja. Ezért szemléletformáló programokat tartunk városi rendezvényeken és oktatási intézményekben, valamint részt veszünk a megyében zajló akadálymentesítési folyamatokban.

Öt kistérségi csoportunk működik megyeszerte. Kihelyezett ügyfélfogadásokkal visszük közel az információkat a kis falvak lakóihoz. Az adományosztások, a segédeszköz bemutatók helyben segítenek. Ezek a kisebb csoportjaink kulturális és szabadidős programokat szerveznek, ahol a tagok megélhetik a sorstársi közösség élményét. .

Akkreditált munkahelyként 13 megváltozott munkaképességű munkavállalónak teremtettünk munkahelyet. Az elmúlt években dolgozóink számában és tevékenységeink körében is gyors bővülés következett be. Egy szervezetfejlesztési folyamattal, szakemberek bevonásával törekszünk a fenntartható növekedés útját biztosítani.

Szerteágazó tevékenységeink, a pályázatok adta lehetőségeink mindegyike azt szolgálja, hogy a megyében élő látássérültek és hozzátartozóik sokrétű, biztos támaszt tudjanak maguk mellett nehéz élethelyzetük leküzdésében.

Dr. Nemesné Kiss Gabriella
elnök

Küldetésnyilatkozat

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete elhivatott arra, hogy a térség látássérültjeit közösségként összefogja, korszerű eszközökkel, emberközpontú, komplex szemlélettel elősegítse önállóságukat, lehetőségeik maximalizálását, és társadalmi integrációjukat.

Célunk továbbá, hogy a tagoknak – igényük és rászorultságuknak megfelelően – anyagi és természetbeni szolgáltatásokat nyújtsunk a mindennapi életükhöz, munkájukhoz, rehabilitációjukhoz  és szabadidős tevékenységükhöz. Ehhez nemcsak materiális javakban kifejezhető szolgáltatásokat biztosítunk, hanem emberi kapcsolatokat és sorstársi közösséget is. E célkitűzés következménye, hogy biztonságban érezhetik magukat, és meg lehetnek győződve arról, hogy szükség van rájuk.

Egyesületünk munkájához igénybe veszi saját tagjainak szakértelmét és önzetlen támogatók segítségét is; ez által előmozdítva a látássérültek szélesebb körben történő elfogadását.

Tagjaink és munkatársaink elkötelezett, egymás iránt bizalommal és empátiával rendelkező emberek, akik éppen ezen tulajdonságaik révén képesek megerősíteni egymást.

Minden erőforrásunkkal arra törekszünk, hogy a vakok és gyengénlátók teljes értékű emberként élhessenek saját környezetükben: családjukban, munkahelyükön, községükben, megyéjükben és országukban. Ennek támogatására a fentieken túl az alábbi tevékenységek széles körét is végezzük:

  • Megszervezzük a tagság segédeszköz ellátását és elősegítjük az eszköz használati kultúra javítását
  • Felkutatjuk és bevonjuk a megyében élő , még ellátatlan látássérülteket
  • Elkötelezetten részt veszünk az akadálymentes környezet kialakításában, annak fenntarthatóságában
  • Kultúrális és szabadidős tevékenységeket szervezünk  ismeretanyagok átadása, és közösségfejlesztés céljából.

Az egyesület története

Magyarországon a látássérültek érdekvédelme 1918-ban, az első világháborúban látásukat vesztettek támogatására szerveződött. Az országos Szövetség megyei szervezeteként Somogy megyében 1956. óta nyújtanak szolgáltatásokat a látásfogyatékosoknak.
Egyesületünk 2004. november 12-én alakult, a látássérültek érdekvédelmi szervezeteit érintő országos átalakulási folyamat részeként. A bírósági bejegyzés 2005. február 16-án jogerőre emelkedett. Az egyesület még néhány hónapig, az országos szinten nehézkesen zajló átalakulás miatt, a régi struktúra megyei szervezetével párhuzamosan, lényeges személyi változásokkal, anyagi alapok nélkül működött.

Ez az időszak a megyei, községi önkormányzati és nonprofit szervezetekkel történő kapcsolatrendszer kiépítésére adott lehetőséget. Ezek a kapcsolatok mára stabil, napi szinten működő, biztonságos hálóvá erősödtek szervezetünk körül.
Eközben tagságunk 680 főnyi, Somogy megyei látássérültre bővült. A tagság alig 1%-a dolgozott, az információk a megye látássérültjeihez nehezen jutottak el, a szervezettség szintje alacsony volt.

2005. július 1-től kezdtük aktív működésünket két munkatárssal. Elavult infrastrukturális háttér mellett szerény anyagi eszközök álltak rendelkezésünkre, de kitűztük új céljainkat és az alaptevékenységeinket elindítottuk.
A következő években az egyre bővülő saját erőfeszítéseknek köszönhetően működésünket sokrétű tevékenységek jellemzik.

Mára közel 20 munkatárssal dolgozunk akkreditált munkahelyként, korszerű irodát, a megyében öt kistérségi csoportot működtetünk.