Fórum munkacsoport

A TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1091 pályázat keretében november 27-én, a Kaposváron
tartottuk meg összejövetelünket, amelyre meghívtuk egyesületünk azon tagjait, akiknek aktív
részvételére számítunk a pályázat megvalósítása során. Így a 42 résztvevő közt megtaláltuk
küldötteinket, tisztségviselőinket, munkatársainkat, pártoló tagjainkat és önkénteseinket is.
A bemutatkozó játékot követően a szakmai vezető ismertette a pályázat lényegét, ütemezését,
feladatait. Ezt követően vegyes csoportok alakultak, mindegyikben képviselve voltak az
öt kistérség, és a pártoló tagok, önkéntesek. A közös munka megmozgatta a résztvevők
aktivitását, és kreativitását. Így számba vették az egyesület erősségeit és gyengeségeit, és
felvázolták a szervezet jövőképét.
A kellemes vendéglátás közben sor kerülhetett a régi ismerősök üdvözlésére és újak
szerzésére. A délutáni program végeztével elégedetten , vidám bizakodással indultak haza a
résztvevők, a mielőbbi viszontlátás reményében.