Elnökségi ülés

Egyesületünk elnöksége két havonta ülésezik. Ezeken az alkalmakon rendszerint megbeszélésre kerülnek a legfontosabb események, a jövőbeni programok, valamint határozatok születnek az Egyesületet érintő, elnökségi hatáskörbe tartozó dolgokról. Legközelebbi elnökségi ülésünk május 05-én pénteken, 8 órai kezdettel lesz.
bíró kalapács

Napirend:

  1.       A 2016. évről szóló Közhasznúsági Jelentés megtárgyalása és elfogadása
  2.       Felügyelő bizottság beszámolójának ismertetése
  3.       Döntés a 2018. évi tagdíj összegéről
  4.       Javaslattétel új országos küldött és jelölőbizottsági tagok személyére
  5.       Az elmúlt időszak tevékenységeinek áttekintése
  6.       Logó pályázat ismertetése
  7.       A következő időszak feladatainak számbavétele
  8.       Egyéb hozzászólások, javaslatok