MVGYOSZ Hírlevél 2013-07-18

MVGYOSZ Hírlevél

 

2013-07-18

 

Az Országos Szövetség hírei

1. Elnökségi tudósítás (2013. július 15.)

2. Karbantartási munkálatok az MVGYOSZ-ben

3. Informatikai karbantartás az MVGYOSZ-ben

4. Felhívás jóga tanfolyamra

 

 

 

 

1. Elnökségi tudósítás (2013. július 15.)

 

Az elnökség július 15-én folytatta munkáját. Öten jelentek meg a tanácskozáson: Szakály Melinda elnök, Dr. Tóka László alelnök, Dr. Nagy Sándor, Nagy Tünde és Barnóczki Gábor elnökségi tagok. Németh Orsolya, Kuminka Györgyné elnökségi tagok, Majoros Kálmánné, valamint Pesti Zoltánné póttagok előzetesen jelezték távollétüket. A hivatalt Dr. Micserics József hivatalvezető, Koczkásné Tóth Csilla hivatalvezető-helyettes és Kutor Sándorné pénzügyi- és gazdasági vezető képviselték.

 

 

Hogyan tovább? Lejár a Human Dialog Kft-vel az MVGYOSZ szerződése

 

2013. december 31-én jár le az MVGYOSZ szerződése a Human Dialog Kft-vel. Arról tárgyalt az elnökség, hogy a jövőben kivel és milyen feltételekkel folytatódjon a Direkt Mail kampány.

Abban mindannyian egyetértettek, hogy az MVGYOSZ többet veszít akkor, ha felhagy az információ továbbítás és az adományszerzés ezen formájával. Dr. Micserics József elmondta, hogy a kezdetektől fogva 70–30 % költség/haszon rátával terveztek. Mindenki tisztában van azzal, hogy e módszer viszonylag drága, de nagy előnye, hogy folyamatos és jelentős mértékű adományt tud a szövetség évről évre realizálni. Négy év viszonylatában 70 millió forint haszna származott a szövetségnek, aminek kamataiból egyre jelentősebb közvetlen támogatások adhatók az egyes szolgáltatásokat igénybevevő látássérültek számára (pld: fehérbot árához hozzájárulás). A hivatalvezető sikernek tartja, hogy jelenleg az eredmények jobbak a vártnál, bár ez nem garantálja a jövőben a hasonló bevételi arányokat.

Többek által a negatív színben feltüntetett kampány kétségtelenül kockázatokkal jár, amelyet Dr. Micserics József egyértelműen leírt abban a vezetői összefoglalóban, amit az elnökségi tagok már előzetesen megkaptak. E szerint problémát jelent némelyeknél például a kampány negatív etikai vetülete. Néhányan úgy értékelik, hogy a megmaradt nyereség aránya túl alacsony az összes bevételhez képest. Mások a toborzó kampányok magas árát kifogásolják, emiatt magas kockázatúnak látják. Megint mások sérelmezik, hogy az egyesületek nem részesülnek a bevételekből, ami egyértelműen feszültséget generál a központ és az egyesületek között.

Az elnökség tagjai szükségesnek gondolják az adománygyűjtő kampányt annak ellenére, hogy erkölcsileg aggályosnak tartják azt. Dr. Tóka László véleményét végül elfogadta az elnökség, aki azt javasolta, hogy keresni kell adománygyűjtéssel foglalkozó más piaci szereplőket, mert drágának tartja a jelenlegi céget. Arra kérték ezért a hivatalvezetőt, hogy a következő ülésre szerezzen be három-négy árajánlatot, valamint a Human Dialog Kft. részletes feladat listáját. Az elnökség egy asztalhoz kívánja ültetni a lehetséges adománygyűjtő cégeket a folytatás érdekében.

A tanácskozáson szóba került az is, hogy nem kötnek szerződést egy céggel sem. A címlista ugyan az MVGYOSZ birtokába jut, de annak karbantartása informatikai hátteret, valamint humán-erőforrást igényel.

Felmerült az is, hogy a szövetség elnöke küldjön levelet minden egyesületnek, amelyben kifejthetik a téma kapcsán véleményüket.

 

 

Újabb elnöki kabinet várható?

 

2010 őszén az elnökségi tagok felosztották egymás között feladataikat a hatékonyabb munkavégzés és az átláthatóság érdekében. A szövetség szolgáltatásainak felügyeletét Szakály Melinda látja el, az akadálymentesítés és informatika Németh Orsolya feladata lett, a rehabilitációval és munkába helyezéssel Barnóczki Gábor, a segédeszköz ellátással Dr. Tóka László foglalkozik. Az oktatás és ifjúsági ügyekért Kuminka Györgyné a felelős. Kovács Béla területeit Nagy Tünde vállalta magára, aki tisztsége idején így a sport, kultúra, szabadidő szervezését végzi el.

Az MVGYOSZ vezetősége azzal a kérdéssel fordult a jelenlegi elnökségi tagokhoz, hogy feladataik ellátásához van-e szükségük szakmai segítségre. Dr. Micserics József elmondta, hogy azért kell most dönteni erről, mert nyáron szokták lebonyolítani a felvételi eljárásokat a szervezetnél, továbbá a bértámogatási pályázat miatt sem mindegy az, hogy szeptembertől hogyan alakul a munkavállalók létszáma.

Mivel nem ismerik a tisztségviselők a lehetséges jelölteket, azt kérték a hivatalvezetőtől, hogy készüljön egy olyan névsor a szövetség személyi állományáról, amely tartalmazza az adott munkavállaló kompetenciáit, képességeit a választás megkönnyítése érdekében. Mindannyian elengedhetetlennek tartják az intézkedés humán-erőforrás szükségletek megismerését, feltárását. Dr. Tóka László az új elnöki kabinet felállítását nem tartja sürgető feladatnak.

 

 

Segédeszköz pályázat

 

Takács Péter beszámolt a Természetes Személyek segédeszköz pályázatáról. Elmondta, hogy a bírálat során egyértelműen kizárásra kerültek azok a pályázatok, amelyet nem természetes személyi tag nyújtott be. Támogatásban három fő részesült.

 

 

Döntés a Brailab PC sorsáról

 

A Brailab PC-k már kimentek a divatból, azokat a fiatalabb generáció sosem használta, nem ismeri. A beszédszintetizátorokból többtucat van az MVGYOSZ raktárában. Egy-egy eszköz értéke huszonhatezer forint. Az a javaslat született, hogy megkérdezik a beszélő segédeszközökkel foglalkozó forgalmazókat arról, hogy alkatrészként tudják-e hasznosítani a vadonatúj, dobozban álló beszédszintetizátorokat. Döntés a következő ülésen várható.

 

 

Megújulhat a zongora

 

Az MVGYOSZ Hermina Termében található zongora értéke, becslések szerint 15 millió forintra tehető. A versenyzongora felújítására 2012 decemberében már tartottak a szövetségben jótékonysági koncertet, ahol 106 ezer forint gyűlt össze a hangszer megmentésére. Ahhoz, hogy annak állapota ne romoljon tovább, szükséges megkezdeni a munkálatokat. Teljes karbantartás esetén ennek ára megközelítőleg eléri a másfél millió forintot, de a javítások két ütemben is végrehajthatóak. Az elnökség úgy határozott, hogy most csak a legszükségesebb alkatrészek cseréjét végzik el, és készítetnek egy védő takarót, amely óvja a hangszert.

A hivatalvezető terve az, hogy további hangversenyeket szerveznek a hiányzó összeg előteremtéséhez.

 

 

Online bevásárlás a Tescoban, akadálymentes honlap hiánya

 

Takács Péter arról adott tájékoztatást, hogy jelezték az áruház felé azt az észrevételt, hogy nem teljesen akadálymentes a Tesco honlapja, ahol az ügyfelek online intézhetik a vásárlást. Tárgyalásokat kezdtek az áruházzal annak érdekében, hogy a látássérülteknek ne számítsák fel a házhoz szállítás költségét. Végleges megoldások még nem születtek, de a vezetőség nem zárkózott el, mondta el Takács Péter.

 

 

Felújítási munkálatok a székházban

 

Nyár közepén kezdődnek meg azok a munkálatok, amelyek az MVGYOSZ székházának megóvását segítik elő. A sürgős intézkedésre a veszély elhárítása miatt van szükség. A régi épület homlokzatáról erőteljesen, nagyobb darabokban válik le a vakolat. Egy esetleges baleset elkerülése érdekében sürgősen intézkedni kellett a veszélyes falazati elemek eltávolítása érdekében. Ezzel egy időben a teljes műemléki épület ereszcsatorna-rendszerének a cseréje is megtörténik, amely célja a falazat további ázásának megszüntetése.

A munkálatok 2013. július 22-étől augusztus 12-éig tartanak, ezért július 25 – 29 között zárva lesz a székház, mivel a főbejárati homlokzat leverésére kerül sor.

 

*

 

Rövid hírek

 

– Az Elnökség egyhangúlag támogatta az MVGYOSZ befektetési szabályzatát, amelyet a közgyűlés elé terjeszt majd.

– A Samsung cég az MVGYOSZ-nek és tagegyesületeinek egy-egy Samsung házimozi rendszert adományozott.

 

– Az elnökség döntése értelmében a Fehér bot napi rendezvény időpontja 2013. október 11-én lesz, ahol természetesen megtörténik a Braille-érmek átadása. A további részletekről később tárgyalnak.

 

– A Braille Bizottság egy olyan egységes kiadványon dolgozik, amely a magyar pontírás szabályait tartalmazza. A kiadásra szánt síkírású dokumentum már elkészült, amelyet reményeik szerint a közeljövőben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) is jóváhagy. Erről Takács Péter és Péter Zsigmond számoltak be.

 

A következő ülés augusztusban várható.

 

Kovács Judit

 

*

 

2. Karbantartási munkálatok az MVGYOSZ-ben

 

Kedves Tagtársak!

Egyre erőteljesebben válik le a vakolat az MVGYOSZ székház régi épületének homlokzati faláról, mely a szakemberek véleménye szerint egy erősebb szélvihart már nem bír ki. Ezért egy esetleges baleset elkerülése érdekében intézkednünk kellett a veszélyes és életveszélyes falazati elemek eltávolítása érdekében. A falazat további ázásának elkerülése érdekében, ezzel egy időben a teljes műemléki épület ereszcsatorna rendszerének cseréje is megtörténik.

A felújítási munkálatok 2013. július 22-étől augusztus 12-éig fognak tartani, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek.

2013. július 25 – 29 között a főbejárati homlokzat leverésére kerül sor. A nehézgépek folyamatos mozgása miatt nemcsak a székházat, hanem a szövetség teljes területét kénytelenek vagyunk lezárni. Ezen időszak alatt (07.25 – 07.29) a székház zárva tart, telefonos ügyintézés és portaszolgálat sem lesz.

A felújítás miatti kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérem!

Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Micserics József

hivatalvezető

 

*

 

3. Informatikai karbantartás az MVGYOSZ-ben

 

Tisztelt Olvasók!

 

Ezúton tájékoztatunk Mindenkit, hogy 2013.07.19-én (pénteken) és 2013.07.22.-én (hétfőn) az MVGYOSZ informatikai rendszerének karbantartása zajlik.

 

Ezen időszak alatt az elektronikus információszolgáltatás, illetve információ fogadás szünetel.

 

A segédeszközboltban számlát kiállítani nem tudunk, ezért e napokon nem lehetséges a vásárlás, azonban a termékek megtekinthetők, valamint telefonon információ kérhető.

 

A Braille –és Hangos-könyvtár a megszokottak szerint várja az olvasókat.

 

Megértésüket köszönjük!

 

*

 

4. Felhívás jóga tanfolyamra

 

A jóga önmagunk megismerésének útja, mely kifinomult testérzetet, a befele figyelés képességét éleszti fel bennünk. Jóga közben csak magunkra figyelünk, a belső érzeteinkre, a külvilág erre az időre másodlagos lesz. A jóga fejleszti a test-lélek-szellem egyensúlyát. Hangsúlyozza a rendszeres gyakorlást, mellyel tartós eredmények érhetők el.

 

A Fény Alapítvány és az MVGYOSZ megteremtette annak lehetőségét, hogy bárki kipróbálhassa, ezáltal megtapasztalhassa a jóga hatását.

 

A foglalkozásokat jógaoktató tartja az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.).

Hétfőn és szerdán 16 órától kezdődik az oktatás.

Egy foglalkozás időtartama kb. 60 perc, ami gyakorlatokat és relaxációt egyaránt tartalmaz.

Havonta 8 alkalom összesen 3.000.- Ft-ba, azaz háromezer forintba kerül.

 

Fontos, hogy az érdeklődők polifómot vagy plédet, illetve könnyű öltözéket (melegítő, póló) hozzanak magukkal.

Érdemes kipróbálni, mert a jóga:

– egyént fejleszt, ez által közösséget teremt

– csoportban és egyénileg egyaránt végezhető

– a testben energiákat szabadít fel

– fizikai állóképességet, koncentrációt fejleszt.

 

Jelentkezni Lipóczki Zoltánnál lehet a lipoczki.zoltan@mvgyosz.hu e-mail címen, vagy a 06-1-384-5028-as telefonszámon hétköznapokon 9 és 15 óra között.

Arra kérünk minden érdeklődőt, hogy jelentkezésnél adja meg e-mail címét és telefonszámát.

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

*