Kik vagyunk?

A SZERVEZETÜNK TÖRTÉNETE

Egyesületünk 2004. november 12-én alakult, a látássérültek érdekvédelmi szervezeteit érintő országos átalakulási folyamat részeként. A bírósági bejegyzés 2005. február 16-án megtörtént. Az egyesület 2005. július 20-ig, az országos szinten nehézkesen zajló átalakulás miatt a régi struktúra megyei szervezetével párhuzamosan, lényeges személyi változásokkal, anyagi alapok nélkül működött.
Ez az időszak a megyei, községi önkormányzati és nonprofit szervezetekkel történő kapcsolatrendszer kiépítésére adott lehetőséget. Ezek a kapcsolatok mára stabil, napi szinten működő, biztonságos hálóvá erősödtek szervezetünk körül.
Eközben tagságunk 680 főnyi, Somogy megyei látássérültre bővült. 85% vak, 15% gyengénlátó.
A tagság alig 1%-a dolgozott, az információk a megye látássérültjeihez alig jutottak el, a szervezettség szintje, az aktivitás alacsony volt 2005. július 1-től elavult infrastrukturális háttér mellett szerény anyagi eszközök álltak rendelkezésünkre, de kitűztük új céljainkat és, az alaptevékenységeinket elindítottuk.
A következő években az egyre bővülő saját erőfeszítéseknek köszönhetően működésünket sokrétű tevékenység jellemzi.

Tárgyi feltételek fejlesztése

Első lépésként az iroda egy akadálymentes épületbe költözött, ahol esztétikai szempontból és használati értékben ugrásszerű volt a javulás E mellett berendeztünk egy közösségi helyiséget, ahol lehetőség nyílt klubélet szervezésére, tanfolyamok indítására.
A további fejlesztéseket (új számítógép, nyomtató, felolvasó program, masszázságyak, fűtéskorszerűsítés) pályázati pénzekből biztosítottuk. 2007-ben az alapakkreditáció elnyerése további lehetőségek útját nyitotta meg.
Az öt kistérségi csoport működéséhez együttműködési megállapodásokkal biztosítottunk megfelelő helyszíneket.

Személyi feltételek fejlesztése

Az intenzívebb működés az adminisztráció megnövekedésével jár együtt. Az irodavezető munkáját hat, később nyolc órában végezte. Ezen a területen rehabilitációs járadékos munkatárs, majd részmunkaidős alkalmazásával tudtunk bővíteni. Az elnök bértámogatással végzi munkáját. A munkaviszonyban állók hétféle tanfolyamot és két képzést végeztek el. Az egyesület és az öt kistérségi csoport szervezeti működésének személyi feltételei stabilizálódtak. 2011-ben az egyesület 34 önkéntessel kötött szerződést, akik a továbbiakban aktívan bekapcsolódtak elsősorban az érdekvédelmi és oktatási tevékenységbe.

Kapcsolatok fejlődése

Az évek során az egyesület körül szerteágazó, stabil kapcsolati háló alakult ki. Ez kiterjed a megye nagyobb önkormányzataira, szociális és civil szervezeteire, és a más fogyatékosokat tömörítő érdekvédelmi szervezetekre. Ez a kapcsolatrendszer folyamatosan bővül, újabb kapcsolódási pontokkal egészül ki. Kiemelkedő az együttműködésünk a Ki-Látás Alapítvánnyal lásd Érdekvédelem, a 4M Programmal, lásd Érdekvédelem, az Esélyek Házával, lásd Kulturális tevékenység, és a Kolping támogató szolgálattal, akik rendezvényeink, akcióink lebonyolítását segítik.

Az iroda működésének a fejlődése

A kor elvárásainak megfelelő rendezett iroda, és kulturált ügyféltér kialakításával lehetővé vált, hogy betöltse az egyesület információs központjának szerepét, el tudja látni az információk hatékony célba juttatását, és a napi ügyfélfogadást. Az ügyfélforgalom ugrásszerűen megnőtt. .Az egyesület működésével kapcsolatos, egyre bővülő adminisztráció ellátása mellett az iroda részt vesz a kistérségi csoportok rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában, a szerteágazó kapcsolattartásban és információszerzésben. Kialakított és feltöltött egy olyan adatbázist, amellyel a tagság igényei felmérhetők és nyomon követhetők.
Az ügyfélfogadások személyesen, telefonon és kihelyezett ügyfélfogadásokon történnek meghatározott időkeretben, melynek során a tagság sokrétű problémáinak megismerésére, információ és segítségnyújtásra törekszünk, és az adminisztratív ügyintézés bonyolításában segítünk.
Információ közvetítést és igény felmérést a tagság körében folyamatosan végzünk. Ezt szolgálják információs leveleink és egyre bővülő levelezőlistánk.
A pályázatfigyelés kiemelt feladatunk.
Folyamatosan tart kapcsolatot az iroda a körzeti csoportok vezetőivel, és információkkal segíti munkájukat. Segítséget nyújt a körzeti és egyesületi szintű programok szervezésében és lebonyolításában AZ új tagok felkutatásának adminisztratív bonyolítását végzi. A segédeszköz és folyóirat megrendeléseket összegyűjti.

Adomány gyűjtés, adomány közvetítés

Az adó 1% gyűjtésből nyert pénzt segédeszköz vásárlás (40fő) és a felsőoktatásban tanulók iskolakezdését támogató (15 alkalom) pályázat finanszírozására és támogatott, az egész megye látássérültjeit megszólító kirándulások támogatására (130fő/év) fordítottuk. Az öt kistérségi csoport mindegyikében kialakítottuk az ingyenes ruhaosztás rendszerét, (350fő/év) és az elmúlt évtől az élelmiszer adományok célba juttatásával (50fő) elégítjük ki a növekvő igényeket.
30 látássérült jutott segítségünkkel számítógéphez. 1600 ingyenes fürdő belépőt használtak fel tagjaink.

Érdekvédelem, érdekképviselet

A 4M programmal, később a Ki-Látás Alapítvánnyal való szoros együttműködés eredményeként 50 látássérült állt munkába az elmúlt három évben. A régiós rehabilitációs központba eddig 60 egyesületi tagunkat irányítottuk, és ez az együttműködés folyamatos. A látássérültek életét, problémáit bemutató hagyományos megjelenések (média, esélyegyenlőségi fórumok, rendezvények) mellett már három alkalommal vettünk részt a Balaton átúszáson 20-20 masszőrrel.
Az egyesület egészségügyi sátrát évente 350 sportoló látogatja meg. A megye akadálymentesítési munkáiban tanácsadásainkkal részt veszünk. A tagság segédeszköz ellátását folyamatosan segítjük. Megszerveződött az érzékenyítő csoport, amely egyre szélesedő körben és változatos eszközökkel juttat látó embereket a látássérültséget szimuláló intenzív tapasztalati élményhez.
A megye látássérültjeinek körében széles körű folyamatos igény felmérést végzünk.
A megyében minden olyan lehetőséget felkutatunk, amely a látássérültek rehabilitációját, munkába állását, életminőségének javítását, életviteli nehézségeinek leküzdését, integrációját szolgálja. Képviseljük a látássérülteket a fogyatékosokat érintő megyei és országos rendezvényeken, konferenciákon. Megszervezzük sorstársaink segédeszközökkel történő ellátását. Támogatást nyújtunk a felsőoktatásban tanuló fiataloknak, és segédeszköz vásárlást támogató pályázatot írunk ki. Hozzá segítjük tagjainkat elemi és foglalkozási rehabilitációhoz, ingyenes jogi tanácsadáshoz.

Oktatás

Előzmények nélkül indult első tanfolyamunk 2005-ben. Azóta három informatika, két frissítő masszőr, egy talpmasszőr, két német és egy angol tanfolyamon összesen 70 látássérült tett sikeres vizsgát. Ezek a tanfolyamok teremtették meg a mentális alapját annak, hogy a következő lépésben a fent említett számban vállaltak munkát egyesületünk tagjai.
Tanfolyamok szervezésében és lebonyolításában aktívan részt veszünk.
Minél több látássérült bevonásával segíthető elő sorstársaink integrációja, mentális helyzetük javulása.
Kapcsolatot teremtünk az integrált oktatásban tanuló látássérült tanulók családjával és tanáraival.

Kulturális tevékenység

A hagyományos ünnepeinket (“Fehér bot napja”, Karácsony) megtartottuk, a Tavaszváró és a farsangi rendezvényekkel bővítettük a sort. A résztvevők száma évről-évre nagyobb. A műsorokkal más fogyatékos és különböző korosztályú csoportok felé nyitottunk. Országos pályázatot bonyolítottunk az Esélyek Házának segítségével. A ?Pillantáson innen? című irodalmi pályázatra 53 pályamunka érkezett. Az ünnepélyes díjátadót a válogatott írásokból készült antológia bemutatása követte.
Ezt a kiadványt sok döntéshozóhoz juttattuk el. Tapintható kiállításokat rendeztünk és látogattunk meg. Az Esélyház segítségével, két alkalommal rendeztünk olyan jótékonysági koncertet, amelyen vak művészek léptek fel, bemutatva a fogyatékosok e csoportjának különleges értékeit a város lakóinak.

Szabadidős és egészségmegőrző tevékenységeink fejlődése

A kistérségi csoportokban az összejövetelek rendszeressé váltak. A megszokott klubélet előadásokkal, segédeszköz bemutatókkal bővült. A kirándulások látogatottsága az első évhez képest ötszörösére nőtt, a hangsúly az egészségügyi rehabilitációra tevődött át. Hagyományteremtő céllal indítottuk útjára a Fogyatékos ifjúsági találkozót a megyében.
A sorstársak különböző rétegeinek igényeit tükröző rendezvényeken, kirándulásokon lehetővé tesszük a sorstársak egymással és a társadalmi közeggel való kapcsolatainak kialakítását és továbbfejlesztését. A klubfoglalkozások, gyógyfürdők látogatása, tapintható kiállítások megtekintése és a kirándulások testi, mentális regenerálódást jelentenek, és a sorstársi közösség élményét adják. A fogyatékos ifjúsági találkozók is ezt a célt szolgálják a fiatalok körében.
Lelkes csapatunk részt vett a Vivicittá városvédő futáson és szeretnénk ha a későbbiekben ez hagyománnyá válna.
Kapcsolatrendszerünk kölcsönössége mára biztosítja azt, hogy környezetünk felé programjainkkal és együttműködési készségünkkel nyitott, befogadó és elfogadó, saját sorsán segíteni akaró és tudó közösség képét sugározzuk. fontosnak tartjuk azonban, hogy mindez az egyének szintjén is érezhető, tartalmi eredményeket is hozzon.

Tevékenységeink

A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítása többféle megközelítéssel történik egyesületünknél. A segédeszköz ellátás terén azok népszerűsítése, segítés a beszerzésben, a rehabilitáció terén hozzásegítés komplex rehabilitációhoz, az önálló életvitel érdekében.
A szabadidő hasznos eltöltése, a kultúrához, egészséghez való egyenlő esélyű hozzáférés jegyében csoportos programokat szervezünk.
Akadálymentesítési ügyekben együttműködünk intézményekkel, önkormányzatokkal.
Masszőr csoportunk ingyenes masszázsszolgáltatásokat nyújt évek óta a Balaton átúszás beérkező sportolóinak, és intézmények dolgozóinak, ezzel segítve látók és látássérültek kapcsolatteremtését, a pozitív példák bemutatását. Érzékenyítő csoportunk esélyegyenlőségi rendezvényeken, iskolákban mutatja be a látássérültek segédeszközeit, és a vakságot szimuláló helyzetekben, rendezvényeken juttatják tapasztalati élményhez az érdeklődőket.

Szociális tevékenység

Adományokat gyűjtünk, közvetítünk és osztunk szét a rászoruló látássérültek között, a megye minden körzeti csoportjában ingyenes ruhaosztásokat tartunk.

Kulturális tevékenység

A tagság számára minél színvonalasabb kulturális rendezvényeket szervezünk. Látó, fiatal vagy más fogyatékos kultúrcsoport bevonása lényegesen javítja az egyéni és társadalmi kapcsolatokat. Ezek a rendezvények, versenyek jó alkalmat adnak arra is, hogy sorstársaink lehetőséget kapjanak arra, hogy értékeinkre felhívják környezetünk figyelmét. Megalapoztuk azoknak a koncerteknek a hagyományát, melyek során vak művészek mutatkoznak be jótékonysági koncert keretében

Kapcsolataink

Somogy Megyei Önkormányzat, a Civil Fórum és a bizottságok információkkal és segítséggel látják el az egyesületet.
Somogy Megyei Esélyház (Esélyegyenlőségi Koordinációs iroda) az egyén szintjén a látássérülteknek speciális problémáik megoldásában, érdekérvényesítésükben, jogi gondjaik orvoslásában nyújt segítséget az iroda. Az egyesületet aktuális információkkal, a vezetőket képzési lehetőségekkel, tréningekkel támogatják. Meghívást kapunk a szociális és fogyatékos ügyi témákkal foglalkozó előadásokra, fórumokra. Városi, megyei és országos szintű rendezvényeinket minden, a rendelkezésükre álló eszközzel előmozdítják. Aktívan elősegítik a látássérült művészeket bemutató jótékonysági koncertünk hagyománnyá válását. A ?Pillantáson innen? című országos irodalmi pályázat egyesületünk kezdeményezése alapján kezdett közös munkánk. Az esélyórák szervezésével már harmadik éve juttathatjuk el a tanulóifjúsághoz a látássérültségünkkel kapcsolatos üzenetünket. Együttgondolkodásukra, segítőkészségükre mindig számíthatunk.
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal. Pályázataikon és egyes rendezvényeiken veszünk részt, és a város vezetői kiemelt programjainkat megtisztelik jelenlétükkel. Együttműködünk a város intézményeit érintő akadálymentesítésben.
A megye városi és községi önkormányzatai. Kistérségi csoportjainkkal együttműködnek, és szerény anyagi támogatást nyújtanak.
Ki-Látás Alapítvány: Szoros együttműködésben vonjuk be a régiós központ gondozásába megyénk látássérültjeit. Az alapítvány szolgáltatásaiba irányítva jutnak egyesületünk tagjai szakemberek segítségével , Kaposváron és Barcson,látásvizsgálathoz, látástréninghez, mindennapos tevékenységek újra tanulásának lehetőségéhez, tájékozódás és közlekedés oktatáshoz informatika oktatáshoz, szociális és pszichés támogatáshoz, valamint foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást vehetnek igénybe.
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei és városi szervezetei a kistérségi csoportok munkáját segítik.
Négy M program a FŐKEFE Savaria Nett-Pack kaposvári telephelyének megteremtését és avatásának minden lépését közösen végeztük. Látássérült munkavállalók programba illetve az egyesületbe irányítását, gondozását kölcsönösen intézzük.
Főkefe szombathelyi központja a kaposvári üzem megnyitásával és avatásával illetve működésével kapcsolatos közös ügyek intézése.
Főkefe kaposvári telepe. Az ott dolgozó sorstársak rehabilitációjának, beilleszkedésének folyamatos figyelemmel kísérése, információkkal történő rendszeres ellátása.
Kolping Támogató Szolgálat a sorstársak szállítását és segítését intézik, az egyesület közösségi rendezvényeinek lebonyolítását segítik.
Más fogyatékos szervezetek a megyében. Információcsere, részvétel a rendszeres közös fórumon. A megyei fogyatékos ifjúsági találkozót közösen rendezzük.
Regionális Munkaügyi Központ. Sorstársak munkába állításáért tett közös erőfeszítések, információcsere. Részvétel meghirdetett tanfolyamokon.
Kaposvár Városi és Megyei Könyvtár. Információs anyagok cseréje, közös érzékenyítő programot rendeztünk.
Okt-At BT.-vel tanfolyamok közös szervezése.
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Iskola és Módszertani Központ, részvétel és együttműködés látássérülteket érintő rendezvényeiken.
Somogyi Polgárokért. Látássérültek munkába helyezése.
Lions-club: Támogatás, adományok.
Zeneiskola: Otthont ad a jótékonysági koncertnek és segít a lebonyolításban.
Toldi Miklós Gimnázium: Műsort adnak ünnepi rendezvényeinken.
Családsegítő központ és támogató szolgálatok városi és kistérségi szervezetei. Családlátogatásban, rendezvényszervezésben nyújtanak segítséget.
A Kaposi Mór Oktató Kórház szemészeti osztálya, szemorvosok, optikusok, háziorvosok a megye területén Új tagok felkutatásában nyújtanak segítséget.
Vakok és Gyengénlátók Zala-, Baranya Megyei egyesülete. Információcsere.
A Traianus Lovagrend hagyománnyá nemesedett jótékonysági fesztiválján már harmadik alkalommal vettünk részt.
Somogy megyei médiák rendezvényeinkről hírt adnak, ingyenes hirdetésekkel segítenek.

A szervezet felépítése

Az egyesület tagságát 680 látássérült és 100 pártoló tag alkotja. A szervezés, információ áramlás és a közösségek kialakításának megkönnyítése érdekében öt körzeti csoport fogja össze a nagyobb városokban és környékén élőket. Az itt folyó tevékenységet körzeti elnök szervezi két vezetőségi tag segítségével. Így megyénkben az alábbi körzeti csoportok működnek:

Kaposvár
körzeti elnök: Dr. Nemesné Kiss Gabriella, taglétszám: 391 fő

Nagyatád
körzeti elnök: Kovács Aranka, taglétszám: 103 fő

Marcali
körzeti munkatárs: Papp Tünde, taglétszám: 87 fő

Barcs
körzeti elnök: Stecher Andrea, taglétszám: 49 fő

Siófok

A körzeti csoportok küldötteket választanak a küldöttközgyűlésbe, ami az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
A küldött közgyűlés választja meg öt évre az elnököt, az alelnököt és az öt további elnökségi tagot.

 

Elnök: Dányádiné Molnár Cecília

 

Alelnök: Hosszú János

 

Elnökségi tagok:

Németh Ferenc

Lukács József

Milkovics Lászlóné

Dr. Nemesné Kiss Gabriella

József Tibor