Kihelyezett ügyfélfogadások

Március végén a Nagyatádi Kistérségi Csoportban tartottunk kihelyezett ügyfélfogadást. A résztvevők tájékoztatót kaptak az iroda munkájáról, az egyesület helyzetéről, az aktuális feladatokról. A segédeszköz bemutató osztatlan sikert aratott a tagok körében. Igen nagy számban adtak le rendelést olyan eszközökre, melyek a mindennapi életüket könnyítik meg a konyhában, a háztartási munkák során, vagy éppen a segítségükkel az olvasás örömeit élvezhetik. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult.
Március végén került sor a Barcsi Kistérség kihelyezett ügyfélfogadására. A legkisebb kistérség a barcsi, mégis sok egyesületi tagot köszönthettünk a művelődési házban. A helyi gondozási központ vezetője az aktuális szociális változásokról tartott előadást, majd egy helyi civil szervezet munkatársai, a jelenlévők igényeit, képességeit figyelembe véve munkaerő piaci re-integrációval kapcsolatos kérdőíveket töltöttek ki. Ennek eredményeképpen egy sorstársunk májustól kezdődően egy képzésen vesz részt, majd az önkormányzat intézményében kap munkát. A barcsiak a taglétszámuk arányát messze megelőző módon adták le a segédeszközökre vonatkozó megrendeléseiket. Ez az elmúlt évekhez képest ugrásszerű növekedést jelentett.
Ez ideig a barcsiak csupán néhány pártolótagot hívtak az Egyesületbe, azonban ezen a téren is nagyon pozitív változások kezdődtek. Egy barcsi sorstársunk,Orsós János, és Végh Antalné, Szabina pártolótagunk jóvoltából élvezhetik a masszázs örömeit tagjaink, és pártoló tagjaink szerdánként az Egyesület irodájában.
Április 2-án Siófokra utaztunk. A Kálmán Imre Kulturális Központban jöttek össze a kistérség tagjai, pártoló tagjai. A szociális, majd a nyugdíjjal kapcsolatos változásokról hallgathattunk megy egy egy a gyakorlatban is hasznosítható információkkal teli előadást. Ezek után az Egyesület aktuális helyzetéről hallhattak az érdeklődők. A rendezvény itt is segédeszköz bemutatóval zárult.
Április 3-án a Marcali Kistérségi Csoportot látogattuk meg. Rendkívül nagy számban voltak jelen a csoport látássérült tagjai! Remek érzés volt látni, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét! A szociális, illetve nyugdíjjal kapcsolatos változásokról szóló előadás után az Egyesület helyzetéről hallhattak az érdeklődők. A segédeszköz bemutató végeztével,a Vörös Kereszttől kapott ruhaadomány került kiosztásra.