Határozatok KGY.2020-08-03

beszámoló

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete küldöttgyülése a 2020-08-03-i küldöttgyűlésén az alábbiakról döntött:

  • kgy.2020-08-03 /1 Küldöttgyűlési határozat A VGYSME küldöttgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesület 2019. évi beszámolóját.
  • kgy.2020-08-03 /2 Küldöttgyűlési határozat A VGYSME küldöttgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. évről szóló fb jelentéseket.
  • kgy.2020-08-03 /3 Küldöttgyűlési határozat A VGYSME küldöttgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 2021. évi tagdíjat 3000 Ft-ban állapította meg.
  • kgy.2020-08-03 /4 Küldöttgyűlési határozat A VGYSME küldöttgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. évi költségtervet.
  • kgy.2020-08-03 /5 Küldöttgyűlési határozat

A VGYSME küldöttgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Alapszabály módosítása mellett döntött. Az Alapszabályban a hatályos rendelkezések szerint fel kell tüntetni az Egyesület vezető tisztségviselőinek nevét és lakcímét. Figyelemmel a korábban lezajlott választó küldöttgyűlésre az Alapszabályt a küldöttek az alábbiak szerint módosítják: VI.3.2 Az önálló jogi személyiséggel rendelkező Egyesület megalakulásakor az Egyesület Elnöke: Dányádiné Molnár Cecilia7400 Kapos-vár,Tóth Á.u.3.szám alatti la-kos.

Az Egyesület

-elnöke: Dányádiné Molnár Cecília

-alelnöke dr. Nemesné Kiss Gabriella

-az elnökség tagjai: Fejesné Máté Mária, Hosszú János, Katonáné Simon Teodóra, Milkovics László Lajosné, Stecher Andrea

A VGYSME küldöttgyűlése a következő jelölteket vette jelölő listára: Balogh Kornélia 14, Balogh Zoltánné 13, Fekete Sándorné 14, Figura Istvánné 13, Kovács Aranka 13, Papp Árpád 12 szavazattal.

A VGYSME küldöttgyűlése az alábbi személyeket választotta meg jelölő bizottság tagjainak: Balogh Zoltánné 11, Fekete Sándorné 11, Figura Istvánné 10, Kovács Aranka 12, Papp Árpád 11 szavazattal. Balogh Kornélia 8 szavazattal póttag lett.