Határozatok 2020-02-26

beszámoló

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete Elnöksége a 2020-02-26-i elnökségi ülésén az alábbiakról döntött:

  • Határozat 2020-02-26/1 A VGYSME elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. év munkatervét.
  • Határozat 2020-02-26/2 A VGYSME elnöksége 5igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. év költségvetés tervezetét.
  • Határozat 2020-02-26/3 A VGYSME elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2020. évi segédeszköz pályázatot az alábbiak szerint írja ki: Pályázás csak rendezett tag-díjjal lehetséges. 2020. 01. 01.-2020. 08. 31. között kiállított számlák kerülhetnek be-fogadásra. A számlán szereplő összeg 50%-át, maximum 20.000 Ft-ot tudja az Egyesület fizetni a keretösszeg erejéig.
  • Határozat 2020-02-26/4 A VGYSME elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Egyesület új Pénzkezelési,
    Leltározási és selejtezési, és Iratkezelési szabályzatát
  • Határozat 2020-02-26/5 A VGYSME elnöksége 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a SZMSZ bizottság létrehozásáról: A bizottság elnöke: dr. Kovács Árpád, bizottsági tagok: Dányádiné Molnár Cecília, dr. Nemesné Kiss Gabriella, Katonáné Simon Teodóra, Nemes Attila.