Határozatok 2019-04-23

beszámoló

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete Elnöksége a 2019-04-23-i elnökségi ülésén az alábbiakról döntött:
Határozat 2019-04-23/1 A VGYSME elnöksége 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Közhasznúsági Jelentés szakmai és pénzügyi része a Küldöttgyűlés elé terjeszthető.

Határozat 2019-04-23/2 A VGYSME elnöksége 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Küldöttgyűlés elé a 2020.-as évre 3000 Ft-os tagdíj összeget javasol.

Határozat 2019-04-23/3 A VGYSME elnöksége 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Küldött-gyűlés elé terjeszti a módosí-tott Alapszabály tervezetet.

Határozat 2019-04-23/4 A VGYSME elnöksége 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Küldött-gyűlés elé terjeszti a módosított Választási szabályzat tervezetet.