Elnökségi határozatok

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete 2017.02.09-i elnökségén a teljes elnökség részt vett. A héttagú elnökség az alábbiakról döntött:
Mérleg

Határozat 2017-02-09/3: A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének elnöksége 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta a 2017. év költségvetését.

Határozat2017-02-09/4: A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének elnöksége  7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozott: A tavalyi évben kapott egyesület által gyűjtött adó 1% teljes egészében a tagság segédeszköz támogatását segítse.

Határozat 2017-02-09/5: A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének elnöksége 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Segédeszköz pályázat kiírása a következőképpen történjen: A segédeszköz árának 50%-át, maximum 15.000 Ft-ot vehet igénybe az a látássérült tagja az Egyesületnek, aki a tavalyi év során nem vett igénybe ilyen támogatást.

Határozat 2017-02-09/6: A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének elnöksége 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2017. év elnökségi munkatervét.

Határozat 2017-02-09/7: A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének elnöksége 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta a logó pályázati kiírást, azzal a kiegészítéssel, hogy az amatőr szó ne szerepeljen a kiírásban.

Határozat 2017-02-09/8:  A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének elnöksége 5 igen szavazattal 2 ellenszavazat mellett elvetette a Senior klub 150.000 Ft-os támogatását.